Voor wie is de studietoeslag bedoeld?

Vraag

Voor wie is de studietoeslag bedoeld?

Antwoord

De studietoeslag is bedoeld voor studenten die naast hun studie niet kunnen werken vanwege een structurele medische beperking.

Zie ook deze producten