Waarom is een medisch onderzoek nodig bij een aanvraag voor studietoeslag?

Vraag

Waarom is een medisch onderzoek nodig bij een aanvraag voor studietoeslag?

Antwoord

Aan de hand van een medisch advies kunnen wij vaststellen of er sprake is van een structurele medische beperking waardoor u niet kunt werken. Het is belangrijk dat u meewerkt aan dit onderzoek.

Zie ook deze producten