Bericht van burgemeester Sandra Korthuis

Burgemeester Sandra Korthuis vertelt over haar werkzaamheden als burgemeester van Veendam. In het bericht leest u over de kennismakingsgesprekken, de begroting, de verkiezingen op 22 november én over de ontvangst van Sinterklaas.

Beste inwoners, ondernemers en organisaties,

Volgende week mag ik al weer 4 maanden uw burgemeester zijn. Nog steeds voelt het als een voorrecht en groot genoegen dat ik burgemeester mag zijn van onze unieke gemeente Veendam. Ik voel me dan ook zeer thuis in Veendam en vervul met plezier de taken die bij het burgemeesterschap horen. Via de Veendammer en andere media krijgt u wellicht iets mee van mijn werkzaamheden, maar er is veel meer te vertellen. Dat doe ik dan ook graag bij deze.

Kennismaken

In de eerste weken heb ik vooral kennisgemaakt. Met de leden van de gemeenteraad heb ik individuele kennismakingsgesprekken gevoerd. De gemeenteraad is immers het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en de 21 leden van de raad zijn uw volksvertegenwoordigers. De burgemeester is ook de voorzitter van de gemeenteraad en dat vraagt om een goede samenwerking. In mijn ogen kan zo’n samenwerking alleen goed zijn als je in elkaar investeert. En die investering loont zich nu al. De lijntjes met de leden van de gemeenteraad zijn kort en als je elkaar wat beter kent, dan is er ook meer ruimte voor humor en ontspanning.

Goedkeuring begroting

Vorige week maandag 6 november 2023 heeft de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar besproken en unaniem goedgekeurd. De sfeer in de vergadering was goed. Er werd gelachen, maar ook onderling goed gediscussieerd. De raad was tevreden over de beantwoording van alle vragen door de wethouders. Ook alle andere besluiten werden unaniem goedgekeurd.

Veendam kan tevreden zijn met deze gemeenteraad. De leden zijn betrokken, kritisch en ook realistisch. Dat is voor het bestuur van de gemeente een belangrijk aspect. Immers, niet alles kan en de wensen zijn zoals zo vaak, groter dan de mogelijkheden. En alleen met realisme kunnen goede besluiten worden genomen. 
Wekelijks vergadert het college van burgemeester en wethouders. De wethouders zijn goed ingewerkt en goed ingespeeld op elkaar. Er wordt efficiënt vergaderd en dat doen we ook hier in een goede sfeer.

Ontvangst van Sinterklaas

Het werk van de burgemeester is meer dan het voorzitten van de vergaderingen van het college en de gemeenteraad. Zo heb ik ook een aantal inhoudelijke portefeuilles: burgerzaken, communicatie, dienstverlening, personeel en organisatie, mijnbouw en natuurlijk openbare orde en veiligheid. Eigenlijk is dit de belangrijkste inhoudelijke burgemeestersportefeuille. Met de ambtelijk medewerkers bespreek ik wekelijks de actualiteit en welke besluiten er genomen moeten worden. Dat kan gaan over de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), maar ook over het sluiten van woningen of het opleggen van een huisverbod. Dat zijn zeer ingrijpende maatregelen en deze moeten goed worden voorbereid. 

We overleggen ook over bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, die komende zaterdag plaatsvindt. Overigens is dat voor een burgemeester één van de hoogtepunten van het jaar. Ik ontvang Sinterklaas dan ook heel graag in Veendam en hierbij een woord van dank voor iedereen die de intocht van Sinterklaas ook dit jaar weer mogelijk maakt.

Verkiezing Tweede Kamer

Een andere verantwoordelijkheid van de burgemeester is de organisatie van de verkiezingen. Volgende week woensdag 22 november 2023 is de verkiezing voor de Tweede Kamer. Er komt veel bij kijken om alles goed georganiseerd te krijgen. De ambtelijk medewerkers zijn goed getraind met de laatste verkiezingen van afgelopen maart. Toen was de opkomst heel hoog en ik hoop dat dat nu ook weer het geval is. Daarom mijn oproep aan u: Ga stemmen op 22 november!

Vrije verkiezingen, dat is de basis van onze democratie. Er zijn heel veel landen waar dat niet mogelijk is. Ik ga op 22 november alle stembureaus bezoeken en wellicht komen we elkaar daar tegen. Ik zal zelf ook in Veendam gaan stemmen.

Met vriendelijke groet,

Sandra Korthuis, 
burgemeester

Burgemeester Korthuis