Eigen bijdrage Wmo € 20,60 in 2024

Vanaf 1 januari 2024 verandert uw eigen bijdrage (het abonnementstarief) voor hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Als u momenteel € 19,- per maand betaalt, wordt dit bedrag vanaf 1 januari 2024 maximaal €20,60. Deze aanpassing is het gevolg van de indexering van het abonnementstarief door het ministerie van Langdurige Zorg en Sport. De verhoging komt door toenemende kosten voor Wmo-voorzieningen en de inflatie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK: Eigen bijdrage Wmo € 20,60 in 2024 - CAK (hetcak.nl) of bekijk de bijbehorende flyer: 2308018 CAK Bijsluiter WMO wijziging A4 v2.indd (hetcak.nl)