Gasbesluit moet duidelijker: regio vraagt rechter om oordeel

Op verzoek van de regionale overheden buigt een zogenaamde voorzieningenrechter zich komende donderdag in Den Haag over het vaststellingsbesluit 2023/2024. De regio vindt dat het gasbesluit onduidelijk en op bepaalde punten zelfs tegenstrijdig is.

De regio maakte medio oktober bekend in beroep te gaan tegen het besluit en ook een voorlopige voorziening te vragen. 

Inzet regio: besluit verduidelijken

Het gasbesluit is een ingrijpend besluit waarbij rechten van inwoners zijn betrokken. Gaswinning uit het Groningenveld veroorzaakt namelijk schade, onveiligheid en ontwrichting. Daarom moet het besluit duidelijk en consistent zijn. De regio mist echter duidelijkheid en consistentie in het gasbesluit en wees de staatssecretaris daar al op bij het ontwerpbesluit. De staatssecretaris heeft niets met de opmerkingen van de regio gedaan. 

Beoordeling gasbesluit 

De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het vaststellingsbesluit voor het volgend gasjaar. De beroepsprocedure wordt gestart door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Stadskanaal, Pekela en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Op de website van de provincie Groningen lees je er meer over: Gasbesluit moet duidelijker: regio vraagt rechter om oordeel - Provincie Groningen