Gemeente Veendam, Acantus en Commissie Huurzaken tekenen Prestatieafspraken

De gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus en de Commissie Huurzaken hebben dinsdag 12 december hun handtekening gezet onder de geactualiseerde meerjarige prestatieafspraken. Namens de gemeente Veendam tekende wethouder wonen Henk Jan Schmaal. Namens Acantus tekende directeur-bestuurder Anita Tijsma en namens de Commissie Huurzaken Riny van der Meer.

In de Prestatieafspraken 2024-2028 staat beschreven welke bijdragen de partijen gaan leveren aan de doelstellingen die in het woonbeleid zijn weergegeven. Dit betekent dat de gemeente Veendam, Acantus en de Commissie Huurzaken afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en leefbaarheid.

Verduurzamen van woningen

De gemeente en Acantus gaan bijvoorbeeld het komende jaar de mogelijkheden verkennen voor het realiseren van sociale huurwoningen op aantrekkelijke locaties, zoals het centrum van Veendam.

Er worden afspraken gemaakt over het verduurzamen van woningen in straten en buurten waar huur- en koopwoningen door elkaar staan, het zogeheten gespikkeld bezit.

Acantus, gemeente en Huurderorganisaties verwijzen huurders en inwoners in geval van burenconflicten naar Buurtbemiddeling, dat in 2024 operationeel wordt.

Wethouder Henk Jan Schmaal geeft aan verheugd te zijn dat Acantus fors blijft investeren in Veendam, zowel in nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en leefbaarheid.

ondertekening prestatieafspraken Acantus