Naturalisatieceremonie Veendam

De gemeente Veendam heeft vrijdag 15 december 2023 een naturalisatieceremonie gehouden in het kader van de nationale naturalisatiedag. Tijdens de ceremonie in het Veenkoloniaal Museum heeft burgemeester Sandra Korthuis de inwoners van Veendam persoonlijk gefeliciteerd met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Naturalisatieceremonie

Tijdens deze naturalisatieceremonie hebben 10 personen een zogeheten verklaring van verbondenheid met Nederland afgelegd. Daarmee wordt beloofd de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Burgemeester Korthuis ging in haar toespraak in op artikel 1 van de Nederlandse Grondwet:

“In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen voor de wet gelijk is en dat discriminatie op grond van geslacht, geaardheid, godsdienst of levensovertuiging verboden is. Artikel 1 van de Grondwet wordt wel gezien als het belangrijkste artikel in ons rechtssysteem. Het vormt de basis van onze maatschappij.”

Veendammer Turfkoek

Een naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het proces om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Om het Nederlanderschap te vieren kregen de mensen als cadeau een Nederlandse vlag en een Veendammer Turfkoek. In 2023 hebben in de gemeente Veendam 59 personen de Nederlandse nationaliteit ontvangen.

naturalisatieceremonie