Kosten jaarwisseling Veendam hoger dan vorig jaar

De jaarwisseling in de gemeente Veendam is goed verlopen. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. De inzet van de hulpdiensten is beperkt gebleven. Toch zijn de kosten voor onder andere het herstel van schade ten opzichte van vorig jaar gestegen. De schade, inclusief personeelskosten, bedraagt € 10.625,00 (€ 7.750,00 vorige jaarwisseling).

Schade

Er was voornamelijk schade aan afvalbakken, verkeersborden, straatkolken en het asfalt. De forse schade aan het asfalt door vreugdevuren en vuurwerk heeft tot hogere kosten geleid. Daarnaast zijn de vervangingskosten hoger als gevolg van fors gestegen kostprijzen. Burgemeester Sandra Korthuis: “Helaas is de schade hoger uitgevallen dan vorig jaar. Elke vernieling is er nog steeds één te veel en ik vind dit ook niet passen bij de viering van de jaarwisseling. We hebben gezien dat er vooral zwaarder en illegaal vuurwerk in omloop was waarmee schade is veroorzaakt. Door de zwaarte van het vuurwerk zijn de gevolgen, en daarmee de kosten, ook groter.”

Voorbereiding

In de aanloop naar de jaarwisseling worden diverse maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen en risico’s te minimaliseren. De focus ligt op het voorkomen van mogelijke brandgevaarlijke situaties en het beperken van schade. Er is onder meer een inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot leegstaande panden en potentieel brandbaar materiaal.

Jaarwisseling

Burgemeester Sandra Korthuis: “Ik wil de hulpdiensten bedanken voor de inzet tijdens de jaarwisseling en de uitstekende voorbereiding door alle betrokkenen. De inzet is gelukkig beperkt gebleven en daarmee geef ik ook een compliment aan alle inwoners die er een gezellige jaarwisseling van hebben gemaakt.”