Opvanglocatie voor vluchtelingen Oekraïne verlengd

Sinds april 2022 is voormalig Hotel De Veenkoloniën in Wildervank ingericht voor de opvang van ongeveer 94 personen uit Oekraïne. De huur wordt per 1 april 2024 met een jaar verlengd. Dat heeft het college van B en W besloten.

Op dit moment is voormalig Hotel De Veenkoloniën bijna volledig bewoond. De nog altijd voortdurende oorlog in Oekraïne, maakt dat de mensen die gevlucht zijn  nog niet kunnen terugkeren. De Oekraïense vluchtelingen vallen in ieder geval tot 4 maart 2025 onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming en hebben daarmee recht op opvang en medische zorg.

Kijk op veendam.nl/oekraine voor meer informatie.