Vernieuwing voor Groningse steden en dorpen

De provincie en de Groningse gemeenten hebben samen vastgesteld dat de leefbaarheid in elf plaatsen die een regionale centrumfunctie hebben onder druk staat. Deze plaatsen zijn van groot belang voor de inwoners van Groningen voor de voorzieningen, om er te werken en te wonen. Daarom wordt de komende jaren geïnvesteerd om de betreffende regiocentra flink te verbeteren. Doel is het versterken van welvaart en welzijn.

De dorpen en steden waar het om gaat zijn Appingedam, Delfzijl, Bedum, Hoogezand-Sappemeer, Leek-Tolbert, Nieuwe Pekela, Stadskanaal-Musselkanaal, Ter Apel, Uithuizen, Veendam en Winschoten. Adviesbureau KAW heeft de problemen in de kernen en kansen voor een betere toekomst in beeld gebracht. Maandag 5 februari is de rapportage hierover gepubliceerd en de aftrap gegeven voor het vervolg.  

Welvaart vergroten door centra te verbeteren

Provincie en gemeenten hebben de elf Groningse kernen in goed overleg gekozen. De kernen hebben een belangrijke  functie voor de eigen inwoners en omliggende dorpen op het gebied van bereikbaarheid, onderwijs, zorg, werk en wonen. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: "Regiocentra zijn cruciaal voor de leefbaarheid. We willen er alles aan doen om deze steden en dorpen nieuw elan en perspectief te bieden. Dit geeft een verbetering voor zowel het betreffende centrum, als het verzorgingsgebied en daarmee de hele provincie Groningen."

In de regiocentra zijn er opgaven op het gebied van de kwaliteit van de woningen en andere gebouwen, de openbare ruimte, entrees, centrumgebieden en bedrijventerreinen. Daarbij is er vaak te weinig groen en water en sluit de huisvesting van winkels en voorzieningen niet meer aan bij de wensen van tegenwoordig. Investeren in deze leefomgeving is cruciaal voor het versterken van de brede welvaart in Groningen. Ook zijn investeringen nodig voor sociale samenhang en samenlevingskwaliteit en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Gemeenten maken vertaalslag naar concrete plannen

Provincie en gemeenten zien een grote kans in het gezamenlijk aanpakken van de opgaven.
In een `Masterplan regiocentra' hebben provincie en gemeenten afgesproken dat ze de komende tien tot vijftien jaar vol inzetten op het verbeteren van de `brede welvaart' in deze steden en dorpen.

Adviesbureau KAW heeft onder andere gekeken naar de aanwezigheid van onderwijs, zorg, cultuur, winkels, horeca, voldoende en goede kwaliteit woningen, een veilige en groene leefomgeving en goede bereikbaarheid. Op basis hiervan gaan de betreffende gemeenten het komende jaar aan de slag met de verdere uitwerking en de vertaalslag naar concrete plannen voor zowel fysiekruimtelijke als sociaaleconomische investeringen. Bij deze uitwerking worden ook de inwoners betrokken.

Meer informatie: website provincie Groningen

provincie Groningen