Aanvragen Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan is nu het moment om die persoon voor te dragen via de gemeente. Dit kan nog tot 15 augustus 2024.

Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. U kunt daarbij denken aan:

  • Vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid
  • Mensen die hele bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving hebben geleverd in hun betaalde baan of een nevenfunctie die veel verder gaan dan wat van iemand kan worden verwacht.

Alle informatie over het aanvragen van een lintje kunt u vinden op www.lintjes.nl. Hebt u vragen over het aanmeldproces van een Koninklijke Onderscheiding? Tel: 0598-652222 of via email: Bestuurssecretariaat@veendam.nl

Lintje