Profielschets burgemeester gemeente Veendam

Veendam zoekt een burgemeester

Na een veeljarig proces van gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen heeft de gemeente Veendam met overtuiging en vertrouwen gekozen om als zelfstandige gemeente verder te gaan. We zijn ons bewust van de meerwaarde van samenwerking en doen dit vanuit een eigen perspectief en aanpak. De belangen van de inwoners staan daarbij voorop. De relatief gezonde financiële positie van onze gemeente is hier een sprekend resultaat van. Per 1 januari 2021 is Veendam na een jarenlange ambtelijke samenwerking met de gemeente Pekela weer volledig zelfstandig.

Geeft u vorm en bouwt u mee aan de toekomst van onze gemeente?

Wij zoeken een burgemeester die in gezamenlijkheid vorm geeft aan de gekozen zelfstandigheid en meebouwt aan de toekomst.

Wij zoeken een burgemeester voor alle inwoners van de gemeente Veendam. Een burgemeester die gemakkelijk contact legt, gevoelig is voor signalen en actief in verbinding staat met onze inwoners uit alle wijken en dorpskernen.

U bent toegankelijk en kunt goed luisteren. U heeft van nature aandacht voor de diversiteit en de verschillende belangen in de samenleving. U zet zich vol in om inwoners bij de gemeente te betrekken en bent zelf het boegbeeld.

Veendammers

Veendammers hebben een eigen wijze van omgang met elkaar. We zijn vriendelijk én duidelijk, we zijn nuchter én gepassioneerd. We zijn ondernemend én hoeven niet op te vallen. We durven ons eigen pad te kiezen. Dat is onze aard en daar zijn we eigenlijk wel trots op. Onze nieuwe burgemeester deelt deze trots en zet zichzelf, met begrip voor onze eigenheid, als boegbeeld van onze gemeente in om het beste voor Veendam te realiseren.

Vanzelfsprekend staat Veendam ook voor uitdagingen. Werkloosheid, schuldenproblematiek en armoede komen in onze regio bovengemiddeld vaak voor. En onderwerpen als de energietransitie en gestapelde mijnbouw zijn van grote invloed op onze inwoners. Wij wensen ons een burgemeester die daar oog en oor voor heeft en, waar nodig samen met anderen, resultaten weet te boeken.

“WE ZIJN ONDERNEMEND, HOEVEN NIET OP TE VALLEN EN DURVEN ONS EIGEN PAD TE KIEZEN”

Veendam en de regio

Gemeente Veendam ligt centraal in het oostelijk deel van de provincie Groningen, grenst aan de provincie Drenthe en ligt dicht bij de Duitse grens. Veendam speelt door haar ligging een belangrijke rol in de regio. De gemeente is in veel samenwerkingsverbanden actief betrokken.

De inwoners van Veendam wensen zich een sociale, verbindende burgemeester die zichtbaar, betrokken en toegankelijk is in de gemeenschap. U wilt ons leren kennen. U beweegt soepel in zowel lokale, regionale als landelijke en internationale netwerken en bouwt deze netwerken gemakkelijk uit. U opereert op een onafhankelijke manier in het hele bestuurlijke speelveld. U heeft oog voor kansen en nieuwe ontwikkelingen en u staat open voor verbeteringen. De inwoners van Veendam herkennen in u graag de inspirator om voor deze verbeteringen daadwerkelijk draagvlak te creëren.

U bent in staat zich snel in te werken in de gemeente Veendam: u stelt uzelf op de hoogte van de actuele lokale en regionale situatie, de opgaven en de kansen en de politieke gevoeligheden. U begeeft zich in verschillende interne en, namens ons, externe netwerken. U bent een verbinder tussen de raad, B&W en de organisatie enerzijds en de buitenwereld anderzijds. U stemt hierbij uw aanpak en de invulling van uw rol af op het vraagstuk dat voorligt.

“VEENDAM SPEELT DOOR HAAR LIGGING EEN BELANGRIJKE ROL IN DE REGIO”

Mensenwerk

Onze burgemeester kan situaties snel doorzien en de belangen achter de standpunten benoemen. Tevens verliest u de oorspronkelijke eigen inzet niet uit het oog. U weet in onderhandeling successen te halen en behoudt daarbij de goede relaties met alle partijen.

U vindt het prettig om teams beter te maken. U bent sterk gericht op het optimaliseren van verhoudingen, want u weet dat dat de kwaliteit van het eindresultaat verhoogt.

De burgemeester heeft bijzondere bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van openbare orde en veiligheid en is verantwoordelijk voor het bevorderen van de bestuurlijke integriteit in de gemeente.

In het politieke bestuur gaan wij collegiaal met elkaar om: we houden scherpe politieke debatten, maar we zijn niet hard op de persoon. U hebt oog voor de individuele deelnemers en zet hen in positie.

Als voorzitter van raad en college voert u regie op het proces; met kennis van zaken van zowel inhoud als proces. In uw rol als voorzitter van de gemeenteraad toont u relativeringsvermogen, staat u boven de partijen, kunt u situationeel handelen en toont u leiderschap in verschillende situaties. U geeft raadsleden de ruimte en brengt waar nodig tegenpolen tot elkaar.

U kunt gezaghebbend optreden als de omstandigheden daarom vragen. Daarbij heeft u een gezonde dosis humor. U bent een hoeder van integriteit en vervult deze rol onpartijdig en onafhankelijk.

Wij Veendammers wensen een doorpakker, een mensenkenner en een verbinder. U bent altijd bereid publiekelijk verantwoording af te leggen. Verder staat u open voor kritiek van anderen, bent u integer en stressbestendig en kunt u reflecteren op eigen handelen. Mogelijk maakt een assessment en onderzoek naar uw persoonlijkheidskenmerken deel uit van de procedure. U dient bereid te zijn hieraan mee te werken.

Kortom

De gemeente Veendam is op zoek naar een omgevingsbewuste, inspirerende, empathische en mensgerichte burgervader/moeder met inlevings- en aanpassingsvermogen, die gericht is op het optimaliseren van verhoudingen en Veendam krachtig vertegenwoordigt.

We vragen een burgemeester:

  • met een universitair werk- en denkniveau;
  • met een gevarieerde bestuurlijke ervaring in het publieke domein;
  • met een relevant bestuurlijk en/of politiek netwerk op provinciaal en landelijk niveau;
  • met affiniteit met de regio Oost-Groningen.

U vestigt zich uiterlijk een jaar na aanvang van uw ambtstermijn in de gemeente Veendam.

Omgevingsprofiel

Gemeente Veendam

De gemeente Veendam heeft 28.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de dorpen Bareveld, Borgercompagnie (deels), Ommelanderwijk, Tripscompagnie (deels), Veendam, Wildervank en Zuidwending. Daarnaast zijn er enkele buurtschappen en gehuchten; Kibbelgaarn, Korte Akkers, Numero Dertien, Wildervanksterdallen en Westerdiepsterdallen. De kern Veendam is het grootst en geldt als dé Parkstad van de provincie Groningen met veel groen, mooie waterpartijen en karakteristieke historische elementen.

Veendam ligt centraal in de regio en heeft uitstekende verbindingen via de weg (N33) en het openbaar vervoer. De stad Groningen en Groningen Airport Eelde liggen op 25 kilometer afstand, de Duitse grens op 20 kilometer. De gemeente ligt tussen de Drentse bossen en de Waddenzee.

Veendam wordt gekenmerkt door haar veenkoloniale verleden, maar ook door een sterke economische positie. We zijn een relatief financieel gezonde gemeente, waardoor we nog steeds kunnen investeren voor onze inwoners.

Geschiedenis

In de 17e eeuw begint men met het afgraven van turf en zo ontstaat Veendam vanaf 1655 als veenkolonie. In 1655 wordt het kerspel (kerkdorp) onder Muntendam afgescheiden van Zuidbroek en Muntendam. Het nieuwe kerkdorp komt ‘Veendam en Wildervank’ te heten. In 1702 worden Veendam en Wildervank zelfstandige kerspels. Door de gemeentelijke herindeling komt de gemeente Wildervank op 1 januari 1969 weer te vervallen.

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke samenwerking 

“De Kompanjie” met de gemeente Pekela is per 1 januari 2021 geëindigd. Veendam heeft ervoor gekozen om zelfstandig zijn eigen weg te gaan en bouwt daarom weer aan de eigen gemeentelijke organisatie. Bij de gemeente Veendam werken ongeveer 300 mensen (257 FTE).

De organisatie bestaat uit drie afdelingen met daaronder een aantal teams:

Bedrijfsvoering

Publiekszaken, Belastingen, HRM, Financiën, Juridische Zaken, Communicatie, Informatievoorziening, Facilitaire zaken, Bestuurssecretariaat

Mens en maatschappij

Beleid en Kwaliteit, Participatie, Jeugd en WMO, Cultuur

Fysieke leefomgeving

Sport en Zwembad, Buitendienst, Realisatie & Beheer, Omgevingsbeleid en Ontwikkeling, Projectbureau, Vergunningverlening en handhaving, Openbare orde en veiligheid

De staf

Concerncontroller, Control, Ciso/FG, Secretaris MT) valt onder directe aansturing van de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Samenstelling gemeenteraad

Totaal 21 zetels 

GB 7, PVDA 5, SP 3, VUK 2, CDA  1, VVD 1, D66 1, CU 1

Bestuur en organisatie

De coalitie wordt gevormd door drie partijen: GemeenteBelangen, PvdA en VVD. Naast de burgemeester bestaat het college uit drie wethouders. De ambitie van het bestuur is dat ze in haar beleid aansluit op de kracht en vitaliteit van de Veendammer samenleving. Er gebeurt veel in Veendam, zowel individueel als gezamenlijk door de inwoners, in allerlei verbanden voor en met elkaar. Dat willen we vasthouden. We willen ruimte blijven geven aan initiatieven van en door de inwoners en bedrijven in Veendam. De gemeentelijke overheid heeft naast de wettelijke taken vooral een voorwaardenscheppende rol voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De nadruk ligt op iedereen actief kunnen laten meedoen aan de samenleving, in welke vorm dan ook. We hebben daarbij aandacht voor de inwoners die daar hulp bij nodig hebben.

Wonen, werken en recreëren

De vele voorzieningen zoals scholen, bibliotheek, Cultuurcentrum vanBeresteyn en subtropisch zwembad Tropiqua maken het een plezier om in Veendam te wonen, werken en recreëren. 

Het centrum kent een ruim aanbod aan winkels, terrassen en fijne restaurants. De rijke historie van Veendam is terug te vinden in het Veenkoloniaal Museum, maar ook in het straatbeeld. In Veendam is scholengemeenschap Winkler Prins een blijvende herinnering aan de schrijver, dichter en dominee die jaren onderdeel was van de Veendammer gemeenschap. Er is een Leer- en Sportpark waarin alle vormen van middelbaar onderwijs zijn ondergebracht. Dit wordt gecombineerd met unieke sportfaciliteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van de voormalige BV Veendam. Een plek waar vele jongeren uit Veendam en ruim daarbuiten zich kunnen ontwikkelen. Recreatiepark Borgerswold biedt veel activiteiten voor jong en oud. Ontspannen kan ook op de uitdagende 18 holes baan van Golfclub de Compagnie.

Industriële gemeente

De gemeente Veendam is een industriële gemeente, een belangrijk deel is georiënteerd op de landbouwproducten verwerkende bedrijven. Veendammer bedrijven hebben zich hierin ontwikkeld tot veelal internationale concerns zoals bijvoorbeeld AVEBE en Dynaplak. In Veendam hebben zich daarnaast diverse internationaal opererende bedrijven gevestigd, zoals transportbandenfabriek Broekema, Paragon Pet Products, Kisuma en het snel groeiende Easytoys. Ook worden in Veendam vele duizenden containers per jaar overgeslagen, op één van de grootste inland-containerterminals van Nederland. In 1972 ontdekte men dat onder Veendam een bijzondere zoutlaag ligt met hoogzuiver magnesiumzout. Nedmag haalt op twee locaties nabij Veendam dit magnesiumzout naar boven.