Schadeclaim gemeente

Heeft u schade door iets wat de gemeente heeft gedaan? Of juist door achterstallig onderhoud? In bepaalde situaties is de gemeente voor de schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen. Het moet duidelijk zijn dat het onze schuld is. Soms hebben we na uw aanvraag meer informatie nodig. We vragen u dan om dit aan ons te geven.

We sturen u een brief met onze beslissing.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • Wij hebben schade veroorzaakt aan uw bezitting, denk aan schade aan uw oprit, tuin, auto of huis.
 • De schade is veroorzaakt doordat we geen of slecht onderhoud hebben gedaan aan bijvoorbeeld wegen en bomen waar de gemeente voor moet zorgen.
 • Een aannemer die voor de gemeente werkt heeft schade veroorzaakt.
 • Wij hadden de schade kunnen voorkomen.

Aanpak

Wat kunt u doen wanneer u schade heeft door iets dat de gemeente heeft veroorzaakt?

 • Bel eerst de gemeente om de schade te melden, zo kan eventueel de oorzaak van de schade worden weggenomen.

Wilt ons aansprakelijk stellen voor schade? U kunt dat rechtstreeks bij ons doen:

 • Om een schadevergoeding aan te vragen stuurt u een brief of e-mail waarin u de gemeente aansprakelijk stelt.
 • Geef de volgende informatie bij uw brief:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • beschrijf de reden van het ontstaan van de schade
  • welke schade u heeft geleden (foto’s en/of ander stukken)
  • een indicatie van de hoogte van de schade, zoals een rekening voor herstel van de schade
  • de datum en het tijdstip
  • de plaatsaanduiding waar de schade is ontstaan
  • een verklaring van eventuele getuigen die het ontstaan van de schade hebben gezien, met hun handtekening
  • een proces-verbaal van de politie, als u dat heeft
  • uw rekeningnummer

Stuur uw brief naar:

Gemeente Veendam
Postbus 20004
9640 PA Veendam

Per mail: info@veendam.nl

De gemeente is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en zal, als uw claim onder de dekking van de verzekering valt, de claim doorsturen naar de verzekeraar. In andere gevallen behandelt de gemeente de claim zelf. U krijgt dan normaal gesproken binnen 4 weken een reactie op uw aansprakelijkstelling, maar hier kan van worden afgeweken

Het is mogelijk dat de door u ingediende stukken niet voldoende informatie bevatten om de aansprakelijkstelling goed te beoordelen. In dat geval krijgt u een verzoek om nadere stukken aan te leveren.

Wanneer de gemeente uw verzoek om schadevergoeding afwijst, kunt u in de regel de gemeente dagvaarden. Kijk voor meer informatie over de procedure op de website van de Rechtspraak.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.