Begraven en cremeren

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het overlijden van een dierbare. Nabestaanden moeten dan beslissingen nemen met betrekking tot de uitvaart. Op deze pagina vindt u informatie over de mogelijkheden die er zijn en wat er geregeld moet worden. Meestal regelt de uitvaartverzorger alle zaken rondom de begrafenis of crematie. U kunt echter ook zelf zaken regelen.

Een begrafenis, verstrooiing of bijzetting van urn of asbus kan in de gemeente Veendam plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 15.00 uur. Op zaterdag is dat van 09.00 tot 12.00 uur. Op zaterdag wordt het tarief verhoogd met een toeslag voor buitengewone uren.

Begraven

Bij een begrafenis is er voor langere tijd een gedenkplek in de vorm van een graf. Een medewerker van de begraafplaats zal de nabestaanden en de uitvaartleider begeleiden naar de graflocatie. U bepaalt zelf of de kist wel of niet daalt in uw aanwezigheid. Bij de uitgifte van een graf heeft u de keuze voor een termijn van 20 of 40 jaar, of voor onbepaalde tijd. Deze termijn kan steeds weer worden verlengd.

Een verlof tot begraven is nodig voor de uitvaart. De uitvaartverzorger zorgt voor het krijgen van dit verlof. Daarnaast is het nodig om het aanmeldformulier begraven aan te leveren.

Cremeren/asbestemming

Na de crematie moet de as minimaal één maand in het crematorium blijven. Na deze periode kunnen de nabestaanden de as ophalen.

Wilt u de as een bestemming geven op 1 van de gemeentelijke begraafplaatsen, dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Zo kan een urn met as zowel bovengronds (urnennis of urnenzuil) of ondergronds (urnengraf) worden bijgezet of kan de as worden uitgestrooid op het strooiveld.

Om de as een definitieve bestemming te geven heeft u naast het aanmeldformulier asbestemming ook een crematieverklaring nodig. Deze verklaring ontvangt u van het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden.

Begraafplaatsen

U kunt een aanmelding indienen voor begraafplaats Buitenwoelhof aan de Langeleegte en begraafplaats Dalweg 36 in Wildervank. Een aanmelding voor de Algemene begraafplaats Centrum bij de Grote Kerk in Veendam kan alleen worden ingediend wanneer hiervoor al rechten liggen bij de nabestaanden.

Aanpak

Aanmelding regelen als uitvaartondernemer

Log in via de webagenda. U legt de keuze voor een dag en tijd vast. Uiterlijk de volgende werkdag wordt de melding administratief verwerkt en kan verdere afstemming plaatsvinden. Heeft u nog geen inloggegevens? Stuur dan een e-mail naar begraafplaatsen@veendam.nl.

Behalve een melding in de webagenda, moet er ook altijd een aanmeldformulier aangeleverd worden. Deze moet voorzien zijn van een handtekening van de rechthebbende en dient voor ons als opdrachtbevestiging.

U kunt het aanmeldformulier online bij ons indienen. Houdt hiervoor uw KvK-nummer bij de hand.

Aanmelden begraven of asbestemming

Of geef de begrafenis of asbestemming schriftelijk door, dit gaat zo:

Aanmelding zelf regelen (of als uitvaartondernemer buiten de regio)

Geef de begrafenis of asbestemming online aan ons door, dit gaat zo:

  • Als nabestaande: hou uw DigiD bij de hand.
  • Als uitvaartverzorger: hou uw KvK-nummer bij de hand.

Aanmelden begraven of asbestemming

Of geef de begrafenis of asbestemming schriftelijk door, dit gaat zo:

Heeft u vragen over het aanmelden? Bel ons via 0598 652222.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.