Grafrechten

Bij een gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten aan de gemeente. Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Als deze tijd voorbij is, kunt u de rechten verlengen. De rechthebbende van een graf beslist wat er met het graf gebeurt en zorgt voor het onderhoud van het monument of beplanting op het graf.

Verlengen grafrechten

Bij een particulier graf bestaat de mogelijkheid om het grafrecht te verlengen. Ruim voordat het grafrecht afloopt, ontvangt de rechthebbende een brief met de vraag of verlenging gewenst is. U kunt dan ook aangeven niet te willen verlengen, het grafrecht vervalt dan op de einddatum aan de gemeente.

Afstand doen van grafrechten

Is de termijn nog niet afgelopen, maar wilt u wel afstand doen van het graf? Hiervoor moet u een afstandsverklaring indienen bij de gemeente. De rechten vervallen dan op de door u gekozen datum. Dit is eerder dan de oorspronkelijke einddatum.

Overschrijven grafrechten

Het grafrecht kan overgeschreven worden op naam van een andere persoon. Dat kan in twee situaties:

 • Als de rechthebbende is overleden
 • Op verzoek van de huidige rechthebbende

Als de rechthebbende overlijdt, moet het grafrecht binnen 12 maanden overgeschreven worden op naam van echtgenoot, levenspartner, of bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Daarmee wordt voorkomen dat de grafrechten komen te vervallen.

Een rechthebbende van een graf kan ook tijdens leven een verzoek indienen om de rechten te laten overschrijven op een nieuwe rechthebbende. Deze nieuwe rechthebbende moet hiermee akkoord gaan.

Als de rechthebbende is overleden en wordt begraven of bijgezet op een gemeentelijke begraafplaats van gemeente Veendam, dan kan de nieuwe rechthebbende zijn of haar gegevens doorgeven bij aanmelding voor deze begrafenis of bijzetting. Het is in dat geval niet nodig om een apart verzoek in te dienen.

Aanpak

Afstand doen van grafrechten

Wilt u afstand doen van de grafrechten? Stuur dan een mail naar begraafplaatsen@veendam.nl of neem telefonisch contact op met de begraafplaatsadministratie via 0598-652222.

Overschrijven grafrechten

Geef het overschrijven van grafrechten online aan ons door,

Dit werkt zo:

 • Hou uw DigiD bij de hand

Grafrechten wijzigen

Of geef de wijziging schriftelijk door, dit gaat zo:

 • Download het formulier Wijzigen rechthebbende (pdf, 200 kB), druk het formulier af en vul het volledig in.
 • Vergeet uw handtekening niet.
 • Mail (een kopie van) het ingevulde formulier naar info@veendam.nl.
 • Of stuur het formulier per post naar:
  ​​​​​Gemeente Veendam ter attentie van begraafplaatsbeheer
  Postbus 20004 
  9640 PA Veendam

Heeft u geen DigiD? Of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via 0598 652222.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.