Bomen in de gemeente Veendam

De gemeente Veendam wil als parkstad een bijdrage leveren aan een gezonden leefomgeving. Als parkstad wordt daarom veel ruimte gegeven aan een groene inrichting. Wij vinden het van belang dat de groenstructuren van Veendam behouden worden. Bomen spelen hierin een belangrijke rol. Er staan ongeveer 20.000 bomen in de gemeente Veendam langs de straten, wegen en in openbaar groen. Ze betekenen veel voor het veranderende klimaat, verkoeling, voor verschillende soorten planten en dieren en hoe we onze omgeving beleven.

Waardevolle en monumentale bomen

Bomen zijn veelal beeldbepalend. Niet alleen voor ons landschap of dorpsinrichting, maar ze zorgen ook voor gezonde lucht, beschutting tegen wind of hitte en voor het vasthouden van water. De gemeente Veendam heeft daarom in 2022 de bomen in haar gemeente geïnventariseerd en bepaald welke bomen waardevol zijn of zelfs een monumentale status verdienen.

Voor de inventarisatie heeft zij criteria gehanteerd die te vinden zijn in het bomenbeleidsplan 2023 Veendam. Als bomen ouder en groter worden neemt hun waarde toe. Meestal mag je een boom dan ook niet zomaar kappen.

Alle waardevolle en monumentale bomen zijn op een digitale kaart waardevolle bomen in beeld gebracht. Op deze kaart kunt u een adres vinden door in te zoomen of door in het zoekscherm de straatnaam in te toetsen. Ook kunt u door in de legenda te klikken, alle bomen zien of een groep bomen waarin u geïnteresseerd bent. Door een boom aan te klikken krijgt u specifieke informatie met betrekking tot deze ene boom.

Voor het kappen van alle waardevolle en monumentale bomen is een kapvergunning nodig daarvoor hebben we regels opgesteld middels een Bomenverordening voor het kappen. Kijk of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het kappen van een boom. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het aantal bomen ongeveer gelijk blijft 

Veiligheid

Groen moet veilig zijn. Een van de dingen die we daarvoor doen is controleren of de bomen nog veilig zijn. We streven er naar elk jaar ongeveer een derde van onze bomen te controleren. Dit doen we vooral langs straten en fiets- en wandelpaden of op andere plekken waar bomen risico’s kunnen opleveren. Als bomen een risico vormen snoeien of kappen we ze. Maar in een bosje op grotere afstand van wegen en paden is dit meestal niet nodig. 

Boomziektes

Sommige boomsoorten zijn gevoelig voor ziektes. Bijvoorbeeld essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en iepziekte. Voor de opsporing van iepziekte zijn we aangesloten bij Stichting Groninger Bomenwacht. De iepziekte komt dankzij jaarlijkse controles en snel opruimen van aangetaste bomen steeds minder voor. Ook planten we nu iepen die niet of veel minder gevoelig zijn voor deze ziekte.

Behalve bomen van de gemeente controleert de Bomenwacht ook iepen in privé-tuinen. Denk je dat je een zieke iep in je tuin hebt? Meld dit dan bij Stichting Groninger Bomenwacht door een mail te sturen naar info@groningerbomenwacht.nl. Dit is belangrijk omdat een zieke boom anders de iepziekte kan verspreiden. Na de melding neemt de Bomenwacht contact met je op.

Eikenprocessierups

Elk jaar zorgen de eikenprocessierupsen voor overlast. De gemeente Veendam heeft hiervoor werkafspraken gemaakt volgens de leidraad op processierups.nu. Op onze pagina eikenprocessierups kunt u hierover meer informatie vinden.