De voorbereiding

Voor sommige plannen om te (ver)bouwen is toestemming nodig. Bereid u daarom goed voor.

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, dan heeft u vaak toestemming nodig. Die krijgt u met een omgevingsvergunning van de gemeente. De omgevingsvergunning geeft aan dat u mag bouwen. U kunt er ook toestemming mee krijgen om bepaalde werkzaamheden te doen. Voordat u een vergunning aanvraagt, is het goed om u voor te bereiden. Dat doet u door deze vragen te beantwoorden.

Vragen over bouwplan

  • Wat wilt u precies met uw plan bereiken? 
  • Waarvoor is de bouw of verbouw bedoeld? 
  • Kunt u het plan aanpassen zodat er geen toestemming nodig is? Als dat zo is, dan kan u dat minder tijd en geld kosten.
  • Past het plan binnen het Omgevingsplan? Met andere woorden: mag de (ver)bouw op de gekozen plek gebeuren? En als uw plan niet binnen het Omgevingsplan past, kunt u het plan dan aanpassen?

Vragen over omgevingsvergunning

  • Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Via de website van het Omgevingsloket kunt u dat controleren. U doet dat bij het onderdeel ‘vergunningcheck’. Via deze website kunt u ook direct een vergunning aanvragen.

Vragen over snel een vergunning aanvragen

Is uw plan niet zo ingewikkeld? Dan kunt u misschien een balievergunning krijgen. Dat wil zeggen dat u daarmee snel een vergunning krijgt en aan de slag kunt. U vraagt deze vergunning aan via Omgevingsloket. De balievergunning wordt binnen vijf werkdagen gegeven. Let op! U krijgt deze alleen als uw plan aan de volgende eisen voldoet:

•    Uw plan past binnen het Omgevingsplan.
•    Uw plan houdt zich aan de eisen van welstand binnen de gemeente. Bekijk hiervoor de eisen (sneltoetscriteria) via de Welstandsnota (2004).
•    Uw plan past bij het besluit bouwwerken leefomgeving.

Vragen over bouwen volgens het Omgevingsplan

Wilt u weten of uw plan voldoet aan het Omgevingsplan? Dat kun u zelf nagaan op het Omgevingsloket. In het Informatiehuis Omgevingskwaliteit vindt u ook meer informatie. Past uw plan niet binnen het Omgevingsplan? Dan moet u zich aan andere voorwaarden houden. U plan past niet in het Omgevingsplan als:

•    Er kleine verschillen zijn. We noemen dit Kruimels.
•    Er grotere verschillen zijn. We noemen dit Kiezels.
•    Er grote verschillen zijn. We noemen dit Brokstukken. We hebben het bij Brokstukken over een ingewikkelde bouwaanvraag. Uw plan past dan niet bij het bestemmingsplan. Ook heeft uw plan invloed op de omgeving.De gemeente Veendam heeft een lijst met onderwerpen die ingewikkeld zijn. Bekijk de lijst met Brokstukken.

Bekijk of uw bouwaanvraag een Kruimel, Kiezel of Brokstuk is.

Heeft u vragen over een ingewikkelde bouwaanvraag? Dan kunt u ook contact opnemen met een Ruimtecoach van de gemeente. De Ruimtecoach is een medewerker van de gemeente die hier speciaal voor is opgeleid. De ruimtecoach informeert je over het aanvraagproces en geeft aan waar welke (wettelijke) informatie te vinden is, welk onderzoek uitgevoerd moet worden en welke stukken je nodig hebt voor het indienen van een aanvraag bij de gemeente. Kortom: de ruimtecoach helpt je bij het vinden van alle belangen die spelen rondom je initiatief.

De ruimtecoach helpt je door jou de weg te wijzen zonder de plannen voor je te maken of de haalbaarheid van je plannen in te schatten. Dat doen we bewust, zodat jij de regie hebt over je eigen initiatief en de aanvraag hiervan. De gemeente heeft een toetsende rol of alle belangen goed zijn meegenomen en afgewogen. Een gesprek met een ruimtecoach vindt plaats in het gemeentehuis, digitaal of eventueel op locatie.