Gemeentebelastingen

Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.

Rond de laatste week van januari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor:

 • de ozb en de WOZ. Lees meer hierover bij de informatie over de Onroerendezaakbelasting.
 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing

Bijzonderheden

Belasting betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen als volgt betalen:

Op de belastingaanslag staat een vervaltermijn. Op die datum moet u het daarbij behorende termijnbedrag hebben betaald. Het is in uw eigen belang dat u op tijd betaalt. Als u te laat bent, betaalt u zelf de kosten van eventuele invorderingsmaatregelen. Deze kosten staan in de wet. U betaalt voor een aanmaning minimaal € 8,- en voor een dwangbevel minimaal € 45,-.

Overschrijving

Het is van belang dat de bedragen op de rekening van de gemeente zijn bijgeschreven voor de 3 vervaldata die op het aanslagbiljet staan vermeld. U kunt het bedrag ook ineens vóór de laatste vervaltermijn overmaken op bankrekeningnummer NL85BNGH0285049038 ten name van Gemeente Veendam. Voor een goede verwerking is het van belang dat u bij overschrijving het debiteurennummer en/of het aanslagnummer vermeldt.

Tarieven

Tarieven gemeentelijke belastingen

Meer weten?

Er zijn nog meer gemeentebelastingen. Bijvoorbeeld voor bedrijven:

Aanpak

Wij sturen u een aanslag. Dit is een brief waarop staat hoeveel u moet betalen. Ook staat erop hoe u moet betalen en waarvoor. Vaak mag u het bedrag ook in termijnen betalen. 

In termijnen betalen kan alleen als u via automatische incasso betaalt: automatische incasso aanvragen.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken als u denkt dat u niet de persoon bent waar de aanslag voor bedoeld is. U kunt geen bezwaar maken tegen de tarieven. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of gebouw? Ook dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Bezwaar maken gaat zo:

 • U kunt bezwaar maken tegen 1 of meerdere aanslagen.
 • U kunt ook bezwaar maken als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer was van het pand waarvoor u ozb moet betalen.
 • U kunt ook bezwaar maken als voor de ozb ten onrechte het niet-woning tarief is gehanteerd.
 • Hou uw DigiD bij de hand.

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

We kunnen ons goed voorstellen dat het formele traject van bezwaar indienen voor u ingewikkeld is. En dat u graag sneller antwoord wilt op uw bezwaar.

Wij geven u de mogelijkheid om direct, informeel, telefonisch contact op te nemen met de gemeente als u het niet eens bent met 1 of meer aanslagen of met de WOZ-waarde. U belt dan met de gemeente op het nummer 0598 652222. Wij zullen proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. Dit zal uiterlijk binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag zijn. Eventuele wijzigingen zullen dan gelijk worden verwerkt.

Bezwaar maken WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde en uw pand is een niet-woning of een woning? Dan kunt u online bezwaar maken. Dit gaat zo:

 • Het is van belang dat u op het formulier duidelijk aangeeft waarom u de vastgestelde waarde onjuist vindt.
 • Hou uw DigiD bij de hand als het gaat om een woning.
 • Hou uw KvK-nummer bij de hand als het gaat om een niet-woning.

Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen

We kunnen ons goed voorstellen dat het formele traject van bezwaar indienen voor u ingewikkeld is. En dat u graag sneller antwoord wilt op uw bezwaar.

Wij geven u de mogelijkheid om direct, informeel, telefonisch contact op te nemen met de gemeente als u het niet eens bent met 1 of meer aanslagen of met de WOZ-waarde. U belt dan met de gemeente op het nummer 0598 652222. Wij zullen proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. Dit zal uiterlijk binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag zijn. Eventuele wijzigingen zullen dan gelijk worden verwerkt.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • De tarieven voor dit jaar staan vermeld in de diverse belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt deze vast in de decemberraad. De tarieven verschillen per belastingjaar. Voor de actuele tarieven per soort belasting kunt u op de pagina Tarieven gemeentelijke belastingen kijken.

  Lees verder
 • Als u het niet eens bent met de aan u opgelegde aanslag of met de WOZ-waarde, dan kunt u direct, telefonisch contact opnemen met de gemeente. Op deze manier kan uw bezwaar snel en informeel worden afgehandeld. U kunt de gemeente bereiken op het telefoonnummer 0598 652222.

  U kunt ook formeel bezwaar maken, dat kan online:

  Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen

  Lees verder
 • Als u naar een andere gemeente verhuist, dan worden de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikersdeel automatisch verminderd. Geef daarom in geval van verhuizing tijdig de wijziging door bij uw nieuwe gemeente. Het verhuizen naar een andere gemeente heeft geen invloed op de onroerendezaakbelastingen en rioolheffing voor eigenaren. Deze aanslagen worden meestal door de notaris verrekend bij de verkoop van uw woning.

  Verhuist u binnen de gemeente, dan verandert er niets aan uw belastingaanslagen.

  Lees verder
 • U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen betalen in drie termijnen. De drie vervaldata staan op uw aanslagbiljet vermeld.

  Wilt u gebruikmaken van afschrijving via automatische incasso? Als u dit nog niet geregeld heeft kunt u automatische incasso aanvragen. U betaald de aanslag dan in tien termijnen.

  Wanneer u de aanslag in meerdere termijnen wilt betalen en u wilt of kunt geen gebruik maken van een automatische incasso dan kunt u een betalingsregeling treffen. Bij een betalingsregeling wordt onder andere gekeken naar het betaalgedrag in het verleden.

  Lees verder
 • Wanneer u een inkomen heeft op of rond het bijstandsniveau komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U heeft in ieder geval geen recht op kwijtschelding, als:

  • u een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld;
  • u een auto heeft die op dit moment meer dan € 2.269 waard is, behalve als die auto onmisbaar is voor uw werk of als u invalide bent
  • het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus 1 maand huur en 1 maand ziektekostenpremie.

  U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting (ozb). Voor andere gemeentelijke belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

  Meer informatie over kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

  Lees verder
 • Uw huisvuil wordt opgehaald door de gemeente. Voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt elk huishouden afvalstoffenheffing. Het maakt hierbij niet uit of u wel of geen huishoudelijk afval aanbiedt.

  Lees verder
 • De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet.

  De WOZ-waarde is de getaxeerde vrije verkoopwaarde van uw pand op de waardepeildatum (dit is 1 januari van het vorige jaar). Alleen wanneer er tussen de waardepeildatum en het einde van dat jaar grote wijzigingen zijn geweest (denk aan verbeteringen en/of sloop), wordt er gekeken naar de situatie op 1 januari van het huidige belastingjaar. Dit wordt de toestandspeildatum genoemd.

  De Wet WOZ schrijft voor dat er moet worden uitgegaan van de situatie dat de woning leeg en vrij van alle bezwaren wordt opgeleverd.

  Lees verder
 • Als u door het coronavirus moeite hebt met het betalen van uw gemeentelijke belastingen, neemt u dan contact op met de gemeente. U kunt dan een verzoek indienden voor een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen. U kunt dit online aanvragen via de pagina betalingsregeling belastingen, maar u kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0598 652222.

  Lees verder