Bezwaar tegen gemeentebelasting

Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.

Aan het begin van het jaar krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor:

 • de OZB en de WOZ. Lees meer hierover bij de informatie over de Onroerendezaakbelasting.
 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken als u denkt dat u niet de persoon bent waar de aanslag voor bedoeld is. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of gebouw? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt geen bezwaar maken tegen de tarieven. Bezwaar maken kan tot 6 weken na de datum die op de aanslag staat.

U kunt direct, telefonisch contact opnemen met de gemeente om bezwaar te maken. Op deze manier kan uw bezwaar snel en informeel worden afgehandeld. U kunt de gemeente bereiken op het telefoonnummer 0598 652222.

U kunt ook formeel bezwaar maken.

Formeel bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Bezwaar maken gaat zo:

 • U kunt bezwaar maken tegen 1 of meerdere aanslagen.
 • U kunt ook bezwaar maken als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer was van het pand waarvoor u OZB moet betalen.
 • U kunt ook bezwaar maken als voor de OZB ten onrechte het niet-woning tarief is gehanteerd.
 • Hou uw DigiD bij de hand.

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Sneller antwoord op uw bezwaar

We kunnen ons goed voorstellen dat het formele traject van bezwaar indienen voor u ingewikkeld is. En dat u graag sneller antwoord wilt op uw bezwaar.

Wij geven u de mogelijkheid om direct, informeel, telefonisch contact op te nemen met de gemeente als u het niet eens bent met 1 of meer aanslagen of met de WOZ-waarde. U belt dan met de gemeente op het nummer 0598 652222. Wij zullen proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. Dit zal uiterlijk binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag zijn. Eventuele wijzigingen zullen dan gelijk worden verwerkt.

Formeel bezwaar maken WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u online bezwaar maken. Dit gaat zo:

 • Het is van belang dat u op het formulier duidelijk aangeeft waarom u de vastgestelde waarde onjuist vindt.
 • Hou uw DigiD bij de hand als het gaat om een woning.
 • Hou uw KvK-nummer bij de hand als het gaat om een niet-woning.

Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen

Bezwaarschrift WOZ-beschikking voor bedrijven indienen

Bezwaarschrift WOZ-beschikking No Cure No Pay indienen

Sneller antwoord op uw bezwaar

We kunnen ons goed voorstellen dat het formele traject van bezwaar indienen voor u ingewikkeld is. En dat u graag sneller antwoord wilt op uw bezwaar.

Wij geven u de mogelijkheid om direct, informeel, telefonisch contact op te nemen met de gemeente als u het niet eens bent met 1 of meer aanslagen of met de WOZ-waarde. U belt dan met de gemeente op het nummer 0598 652222. Wij zullen proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. Dit zal uiterlijk binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag zijn. Eventuele wijzigingen zullen dan gelijk worden verwerkt.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Als u naar een andere gemeente verhuist, dan worden de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikersdeel automatisch verminderd. Geef daarom in geval van verhuizing tijdig de wijziging door bij uw nieuwe gemeente. Het verhuizen naar een andere gemeente heeft geen invloed op de onroerendezaakbelastingen en rioolheffing voor eigenaren. Deze aanslagen worden meestal door de notaris verrekend bij de verkoop van uw woning.

  Verhuist u binnen de gemeente, dan verandert er niets aan uw belastingaanslagen.

  Lees verder
 • Wanneer u een inkomen heeft op of rond het bijstandsniveau komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U heeft in ieder geval geen recht op kwijtschelding, als:

  • u een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld;
  • u een auto heeft die op dit moment meer dan € 2.269 waard is, behalve als die auto onmisbaar is voor uw werk of als u invalide bent
  • het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus 1 maand huur en 1 maand ziektekostenpremie.

  U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting (ozb). Voor andere gemeentelijke belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

  Meer informatie over kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

  Lees verder
 • De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet.

  De WOZ-waarde is de getaxeerde vrije verkoopwaarde van uw pand op de waardepeildatum (dit is 1 januari van het vorige jaar). Alleen wanneer er tussen de waardepeildatum en het einde van dat jaar grote wijzigingen zijn geweest (denk aan verbeteringen en/of sloop), wordt er gekeken naar de situatie op 1 januari van het huidige belastingjaar. Dit wordt de toestandspeildatum genoemd.

  De Wet WOZ schrijft voor dat er moet worden uitgegaan van de situatie dat de woning leeg en vrij van alle bezwaren wordt opgeleverd.

  Lees verder