Windpark N33

Langs de N33 zijn in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt locaties aangewezen voor de plaatsing van windmolens.

Het gaat om een windpark waarbinnen 35 molens zijn gepland. In het plan komen 27 windmolens boven Meeden, 4 molens ten oosten van Veendam en 4 molens ten oosten van Wildervank te liggen. Het windpark zal in totaal ongeveer 120 megawatt aan stroom moeten opwekken en naar verwachting energie gaan leveren aan meer dan 75.000 huishoudens.

Op 30 september 2016 zijn het ontwerp-inpassingsplan, het milieuonderzoek en de ontwerpvergunningen ter inzage gelegd. Iedereen kon hierover een mening geven via het indienen van zienswijzen. Die zienswijze diende op 10 november 2016 te zijn ontvangen door het Bureau Energie Projecten in Voorschoten. Onderaan deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Toenmalig minister Kamp van Economische Zaken heeft gezegd: “In de overgang naar duurzame energie speelt windenergie een belangrijke rol. Ik realiseer mij dat van de omwonenden die het betreft veel begrip wordt gevraagd voor de geplande bouw van dit nieuwe windmolenpark. Het is daarbij wel goed te bedenken dat in heel Nederland windmolenparken worden gebouwd. Ook de provincie Groningen levert hier een belangrijke bijdrage aan. We zullen samen de schouders eronder moeten zetten om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst energie heeft”.

Vanaf 2000 heeft de provincie Groningen de ruimte langs de N33 als mogelijke plek voor het windpark planologisch vastgelegd. In de Groningse provinciale omgevingsplannen (POP 2000, 2006 en 2009) en de Structuurvisie Windenergie op Land (SWOL, maart 2014) is het gebied van Windpark N33 aangewezen voor grootschalige windenergie. Het gebied is onder meer aangewezen op grond van de gunstige ligging nabij industrie en infrastructuur en de windcondities ter plaatse. Sindsdien zijn binnen dit gebied zes verschillende varianten van het windpark N33 onderzocht. De gemeente Veendam heeft vanaf het begin aangegeven hier niet gelukkig mee te zijn.

De initiatiefnemers RWE Innogy Windpower Netherlands en het samenwerkingsverband Windpark N33 (bestaande uit grondeigenaren en Yard Energy) zijn van plan het windpark op te richten.

Het samenwerkingsverband Windpark N33 ontwikkelt de beide parken van elk 4 molens bij Veendam.

Meer informatie